Vi ses väl på HDK-Valands julmarknad?

@Kronhuset den 13-15 december (kl 16:30-20:00)